იტვირთება...

loading

LC WAIKIKI ონლაინ მაღაზია
ზოგადი დებულებები და პირობები
სპეციალური პირობები
 
პროდუქტ(ებ)ის დაბრუნება ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე - პროდუქტების მოწოდების შემდეგ გაქვთ 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღე, რათა LC WAIKIKI-ს წერილობით შეატყობინოთ თქვენი სურვილი პროდუქტის ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე დაბრუნებასთან დაკავშირებით. დაბრუნების მოთხოვნის შემდეგ გაქვთ 7 (შვიდი) კალენდარული დღე პროდუქტის დასაბრუნებლად. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ დაბრუნების პროცედურის დაწყების შემთხვევაში, პროდუქტის შიდა და გარე იარლიყი უნდა იყოს დაუზიანებელი და პროდუქტს არ უნდა ემჩნეოდეს ხმარების კვალი. LC WAIKIKI უფლებამოსილია უარი გითხრათ პროდუქტის დაბრუნებაზე, თუ იარლიყი დაზიანებული/დაკარგულია ან პროდუქტს ემჩნევა ხმარების კვალი. უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის, იხილეთ ქვემოთ მოცემული გ.8 პარაგრაფი.
ნაკლის მქონე პროდუქტების დაბრუნება - თუ თქვენ მიერ შეძენილი პროდუქტი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, უფლება გაქვთ დაიწყოთ დაბრუნების პროცედურა. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ დაბრუნების პროცედურის დაწყების შემთხვევაში, პროდუქტს არ უნდა ემჩნეოდეს ხმარების კვალი. LC WAIKIKI უარს გეტყვით პროდუქტის დაბრუნებაზე, თუ პროდუქტს ემჩნევა ხმარების კვალი. უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის, იხილეთ ქვემოთ მოცემული გ.9 პარაგრაფი.
 
უკან დასაბრუნებელი პროდუქტების დაბრუნება შეგიძლიათ უფასოდ, მისამართზე: შპს ელსივაიკიკი გე, ჭირნახულის ქ. #9, 0151. უკან დასაბრუნებელი პროდუქტების დასაბრუნებლად, ჩვენს კურიერს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ როგორც ნომერზე +995322910220, ისე ელ-ფოსტის საშუალებით lcw@icsgeorgia.ge ან დაუკავშირდით საკურიერო კომპანია Onway-ს ტელეფონის ნომერზე  +995322004848 ან  ელ-ფორტის მისამართზე info@onway.delivery. ნებისმიერ შემთხვევაში, დაყოვნების თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ აცნობოთ კურიერს შეკვეთის ან თავდაპირველი შეკვეთის ნომერი. დაბრუნების მოთხოვნის შემდეგ, კურიერი მოვა თქვენს მიერ მითითებულ მისამართზე დასაბრუნებელი პროდუქტების წასაღებად და პროდუქტის ღირებულების დასაბრუნებელი ინვოისის გადმოსაცემად. ასევე, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენი საკურიერო კომპანიის უახლოეს ოფისს, გადასცეთ მათ დასაბრუნებელი პროდუქტი დაბრუნების ინვოისთან ერთად და ისინი თვითონ წაიღებენ პროდუქტს საწყობში.
 
გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ დაბრუნების პროცედურა შესაძლებელია დაიწყოს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შეავსებთ დაბრუნების ფორმას, რომელიც თქვენ გეგზავნებათ პროდუქტთან და ინვოისთან ერთად. იმ შემთხვევაში, თუ გადახდა განახორციელეთ ნაღდი ანგარიშწორებით, თანხა დაგიბრუნდებათ თქვენ მიერ დაბრუნების ფორმაში მითითებულ საბანკო ანგარიშის ნომერზე. რაიმე სახის პრობლემის ასარიდებლად, გთხოვთ დასაბრუნებელ ნივთს თან დაურთოთ აღნიშნული დაბრუნების ფორმა. უფრო დეტალური ინფორმაცია პროდუქტის დაბრუნების პროცედურასთან დაკავშირებით მოცემულია გ.8 და გ.9 პარაგრაფებში.
 
თანხის დაბრუნების წესი: გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება ხდება იმ ანგარიშზე, საიდანაც მოხდა გადახდა პროდუქტის ყიდვის დროს. გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების პროცესი ავტომატურ რეჟიმში მიმდინარეობს.
 
იმ შემთხვევაში, თუ შეკვეთის შემდეგ გაირკვევა, რომ თქვენი შეკვეთის პროდუქტების ნაწილის მოწოდება ვერ ხერხდება (მათი არარსებობის, ნაკლის არსებობის გამო და ა.შ.), ჩვენ შესაძლოა გამოგიგზავნოთ შეკვეთილი პროდუქტების ნაწილი. პროდუქტების ნაწილის მიღების შემთხვევაში, ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ პროდუქტების დაბრუნება ქვემოთ მოცემული გ.8. პუნქტის პირობების შესაბამისად.
 
ნაკლის მქონე/შეუსაბამო პროდუქტის მიღებისას, გთხოვთ, მიჰყევით დაბრუნების პროცედურას ქვემოთ მოცემული გ.8 და გ.9 პარაგრაფის პირობების შესაბამისად. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, ნაკლის მქონე/შეუსაბამო პროდუქტი არ ექვემდებარება შეცვლას და შესაძლებელია მხოლოდ მათი დაბრუნება. შეკვეთის მიღებისას აუცილებლად უნდა შეამოწმოთ შეფუთვის მდგომარეობა. შეფუთვის დაზიანების შემთხვევაში გზავნილი არ უნდა მიიღოთ.

დაბრუნების პროცესთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შესაბამის პუნქტებში.
 
წინამდებარე ზოგადი დებულებებისა და პირობების
(„დებულებები და პირობები“) შესახებ

შემდეგ გვერდებზე მოცემულია დეტალური ინფორმაცია შპს ელსივაიკიკი გე-ს (“LC WAIKIKI”, “ჩვენ”, “ჩვენს”) შესახებ და პირობები, რომლებიც არეგულირებენ თქვენ მიერ ვებგვერდით www.lcwaikiki.ge  (“ვებგვერდი”, “ონლაინ მაღაზია”) სარგებლობის წესებს, ასევე, LC WAIKIKI-ის ონლაინ შეკვეთების მეშვეობით ნებისმიერი პროდუქტის შეძენას.
 
ჩვენს ვებგვერდზე ანგარიშის დარეგისტრირებისას, ელ.ფოსტის მისამართზე მოგეწოდებათ რეგისტრაციის მომენტისათვის მოქმედი დებულებებისა და პირობების ელექტრონული დოკუმენტი. ჩვენ გირჩევთ, ამობეჭდოთ და შეინახოთ დებულებებისა და პირობების ასლი შემდგომში გამოყენების მიზნით. 
ვებგვერდზე - www.lcwaikiki.ge  ნებისმიერი შეკვეთის განთავსებამდე, გთხოვთ, ყურადღებით გაეცანით მოქმედ დებულებებსა და პირობებს. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, აღნიშნული დებულებები და პირობები შესაძლოა შეიცვალოს  წინასწარი შეტყობინების გარეშე. დებულებებისა და პირობების მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ მიიღებთ შეტყობინებას თქვენ მიერ რეგისტრირებულ ელ.ფოსტის მისამართზე. დებულებებისა და პირობების განახლებული ვერსია ყოველთვის იქნება ხელმისაწვდომი ვებგვერდზე.    
შეკვეთისას იმოქმედებს შეკვეთის მომენტისათვის www.lcwaikiki.ge-ზე არსებული დებულებებისა და პირობების ვერსია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ დებულებებსა და პირობებში ცვლილებების შეტანა მოითხოვება კანონის ან სახელმწიფო ხელისუფლების მიერ და ჩვენ შესაძლოა დაგვევალოს ამგვარი ცვლილებების გავრცელება თქვენ მიერ ადრე განხორციელებულ შეკვეთებზე.   
ვებგვერდზე წვდომითა და მისი გამოყენებით, აგრეთვე www.lcwaikiki.ge-ზე შეკვეთების განთავსებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ წაკითხული და გაცნობიერებული გაქვთ დებულებები და პირობები და თანახმა ხართ, მათი დებულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების აღებაზე.
 
განმარტებები
წინადებარე დებულებებსა და პირობებსი ჩვენ მიერ გამოყენებული იქნება ზოგიერთი ტერმინი, რომელთა მნიშვნელობა განსაზღვრულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:   
პროდუქტები ჩვენს ვებგვერდზე მოცემული ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, აქსესუარები და მოდასთან დაკავშირებული სხვა საქონელი. 
მომხმარებელი ჩვენს ვებგვერდზე წვდომის განმახორციელებელი ნებისმიერი პირი.
რეგისტრირებული მომხმარებელი ნებისმიერი ფიზიკური პირი 18 წლიდან, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე არეგისტრირებს ანგარიშს მომავალში შეკვეთების განთავსების მიზნით.
სტუმარი ნებისმიერი ფიზიკური პირი 18 წლიდან, რომელიც ეწვევა ჩვენს ვებგვერდს მომავალში შეკვეთების განთავსების მიზნით.
კლიენტი ნებისმიერი ფიზიკური პირი 18 წლიდან, რომელიც განათავსებს შეკვეთას ჩვენს ვებგვერდზე და LC WAIKIKI-ის მიერ ამგვარი შეკვეთის დადასტურების შემთხვევაში გახდება LC WAIKIKI-ის პროდუქტის დისტანციური ნასყიდობის ხელშეკრულების მხარე.
შეკვეთა ვებგვერდზე არსებული ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით და წინამდებარე დებულებებისა და პირობების შესაბამისად LC WAIKIKI-ის პროდუქტის შესყიდვის ნების გამოვლენა. 
ანგარიში ვებგვერდის დახურული/კონფიდენციალური ნაწილი, რომელსაც დადებული აქვს ელ.ფოსტის მისამართი და პაროლი და გამოიყენება რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ შეკვეთების განსათავსებლად. ანგარიში შეიცავს რეგისტრირებული მომხმარებლისა და ვებგვერდზე მისი აქტივობის შესახებ სხვადასხვა ინფორმაციას, რომელიც მოწოდებულია თვით რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ (პერსონალური მონაცემები), ან ავტომატურადაა რეგისტრირებული ვებგვერდის მიერ (შეკვეთების ისტორია, ინვოისები, ა.შ.).
საინფორმაციო ბიულეტენი რეგისტრირებული მომხმარებლისათვის, მისი შესაბამისი თანხმობის შემთხვევაში, ექსკლუზიურად ელექტრონულ ფორმატში და მიმდინარე პერიოდში მიწოდებული კომერციული და სარეკლამო კომუნიკაცია, რომელიც არ წარმოადგენს LC WAIKIKI-ის ოფერტს.
შიგთავსი ვებგვერდზე გამოსახული ან ხელმისაწვდომი ნებისმიერი გრაფიკული გამოსახულება, ნახატი, ნაბეჭდი, ფოტო, გამოსახულება, ხმა, მუსიკა, ვიდეო, აუდიო, ტექსტი, ლოგო, ღილაკის სიმბოლო, მონაცემთა ბაზა, დიზაინი, პროგრამული უზრუნველყოფა და ნებისმიერი სხვა ელემენტი.
 


ძიების გასამარტივებლად დებულებები და პირობები სტრუქტურირებულია შემდეგ პუნქტებსა და ქვეპუნქტებში:
შინაარსი
პუნქტი ა. ჩვენ შესახებ. 5
ა.1. ინფორმაცია კომპანიის შესახებ. 6
ა.2. საკონტაქტო დეტალები.. 6
პუნქტი ბ. ვებგვერდით სარგებლობის პირობები. 6
ბ.1. ვებგვერდზე წვდომა. 7
ბ.2. შიგთავსთან დაკავშირებული უფლებები.. 7
ბ.3. ვებგვერდით სარგებლობა. 7
ბ.4. შიგთავსის სიზუსტე. 8
ბ.5. თქვენი კომპიუტერის ან სხვა მოწყობილობის დაზიანება. 9
ბ.6. ბმულები სხვა ვებგვერდებზე. 9
ბ.7. ჩვენს ვებგვერდთან დაკავშირება. 9
ბ.8. სოციალური ქსელების ვებგვერდები.. 10
პუნქტი გ. ნასყიდობის დებულებები და პირობები.. 10
გ.1. დისტანციური ნასყიდობის ხელშეკრულების მხარეები.. 10
გ.2. ანგარიშის/სტუმრის რეგისტრაცია. 11
გ.3. ანგარიშის უსაფრთხოება. 11
გ.4. შეკვეთები და შეკვეთის განთავსება. 12
გ.5. შეკვეთის დადასტურება და დისტანციური ნასყიდობის ხელშეკრულების დადება. 13
გ.6. გადახდის მეთოდები და გადახდა. 14
გ.7. მიწოდება, მიღება და რისკებისა და საკუთრების უფლების გადაცემა. 14
გ.8. პროდუქტების დაბრუნება ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე 15
გ.9. ნაკლის მქონე პროდუქტების დაბრუნება. 16
გ.10. პროდუქტების აღწერილობა და ფასები.. 17
გ.11. პასუხისმგებლობა. 18
პუნქტი დ. კომუნიკაცია. 18
პუნქტი ე. დავის გადაწყვეტის პროცედურა. 19
პუნქტი ვ. მოქმედი კანონმდებლობა და იურისდიქცია. 19
პუნქტი ზ. სხვადასხვა დებულებები.. 19
პუნქტი თ. თქვენი მოსაზრებები.. 20
 

პუნქტი ა. ჩვენ შესახებ

ა.1. ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

ვებგვერდის მესაკუთრე და ოპერატორია შპს ელსივაიკიკი გე, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული და მოქმედი კომპანია, სათაო ოფისით თბილისი, საქართველო, ფაქტობრივი მისამართი დოლიძის ქუჩა 5ა, მე-6 სართული. კომპანია რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში საიდენტიფიკაციო ნომრით - 404916114.
 
ჩვენ ერთგულები ვართ ჩვენი ფილოსოფიის, რომ „ყველა იმსახურებს კარგად ჩაცმას“ და ამიტომ, გთავაზობთ LC WAIKIKI-ის ხელმისაწვდომ, ბრენდულ და ხარისხიან პროდუქტს მისაღებ ფასად.
 

ა.2. საკონტაქტო დეტალები

გთხოვთ, შეკითხვების არსებობისას, მიმართოთ კლიენტთა მომსახურების დეპარტამენტს შემდეგ საკონტაქტო მონაცემებზე:


პუნქტი ბ. ვებგვერდით სარგებლობის პირობები

 
ვებგვერდით სარგებლობის წინამდებარე პირობები („ვებგვერდის პირობები“) უკავშირდება თქვენ მიერ LC WAIKIKI-ის ვებგვერდზე წვდომასა და ვებგვერდით ნებისმიერი სახით სარგებლობის საკითხს, ისევე, როგორც ვებგვერდზე თქვენ მიერ განთავსებულ შეკვეთებს, მიუხედავად იმისა, თუ რა საშუალებით გაქვთ ვებგვერდთან წვდომა ან რა ტექნოლოგიებითა და მოწყობილობებით სარგებლობთ ამგვარი წვდომისათვის.
 
ვებგვერდზე ნებისმიერი საშუალებით წვდომით, სარგებლობით ან/და რეგისტრაციით, აგრეთვე, ვებგვერდზე შეკვეთის განთავსებით თქვენ ადასტურებთ, რომ წაკითხული და გაცნობიერებული გაქვთ ვებგვერდის პირობები და თანახმა ხართ, აიღოთ შესაბამისი დებულებების დაცვის ვალდებულება.
 
ვებგვერდის პირობები არ ზღუდავს ან არ გამორიცხავს ისეთი სახის პასუხისმგებლობას, რომლის შეზღუდვის ან გამორიცხვის უფლება არ გვაქვს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  


ბ.1. ვებგვერდზე წვდომა

ინტერნეტკავშირის მქონე ნებისმიერი პირისათვის ვებგვერდზე წვდომა უფასოა.

ჩვენ ვერ ვიძლევით გარანტიას, რომ ჩვენი ვებგვერდი ან მისი რომელიმე შიგთავსი ყოველთვის იქნება ხელმისაწვდომი და შეუფერხებელი. ჩვენ შეგვიძლია წინასწარი შეტყობინების გარეშე შევაჩეროთ, გავაუქმოთ, შევწყვიტოთ ან/და შევცვალოთ ჩვენი ვებგვერდის ნებისმიერი ნაწილი. ჩვენ არ დაგვეკისრება რაიმე სახის პასუხისმგებლობა თქვენ წინაშე თუ ჩვენი ვებგვერდი ნებისმიერი შესაძლო მიზეზით, ნებისმიერ დროს ან ნებისმიერი ვადით გახდება მიუწვდომელი.
 

ბ.2. შიგთავსთან დაკავშირებული უფლებები

ვებგვერდის შიგთავსის შემადგენელი ყველა ელექტრონული მასალა და ნაწილი დაცულია საავტორო უფლებებით, რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნებითა და სხვა ინტელექტუალური/სამრეწველო საკუთრების უფლებებით. ყველა ასეთი უფლებების მქონე ან შესაბამისი ლიცენზიების მფლობელია LC WAIKIKI MAGAZACLIK HIZMETLERI TICARET A.S. (თურქეთის რესპუბლიკაში სათანადოდ რეგისტრირებული და მოქმედი სააქციო საზოგადოება), ან LC WAIKIKI ჯგუფის ნებისმიერი კომპანია, მისი შვილობილი კომპანიები ან ამგვარი შიგთავსის მომწოდებელი. ყველა ამგვარი უფლება დაცულია.   
 

ბ.3. ვებგვერდით სარგებლობა

თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ვებგვერდით მხოლოდ პირადი და კანონიერი მიზნებით.
 
თქვენ არ შეგიძლიათ ვებგვერდით ან მისი ნებისმიერი შიგთავსით სარგებლობა:
 
 • იმ ფორმით, რომელიც არღვევს ნებისმიერ მოქმედ ეროვნულ თუ საერთაშორისო კანონს ან რეგულირებებს;
 • იმ ფრომით, რომელიც ხელყოფს, ზღუდავს ან/და აფერხებს სხვა პირის მიერ ვებგვერდით სარგებლობის/მისი გამოყენების უფლებას;
 • ნებისმიერი კომერციული მიზნით;
 • თუ შეგნებულად გადასცემთ, გადაგზავნით ან ატვირთავთ ნებისმიერ მონაცემს/ მასალას, რომელიც შეიცავს ვირუსს, ე.წ. „ტროიანებს“, ჯაშუშ პროგრამებს, ან ნებისმიერ სხვა საზიანო პროგრამებს ან კოდებს, რომელთა მიზანია კომპიუტერულ პროგრამებსა და მოწყობილობაზე უარყოფითი ზეგავლენა;
 • თუ გადასცემთ ან უზრუნველყოფთ ნებისმიერი არასასურველი ან არასანქცირებული სარეკლამო ან წამახალისებელი ან ნებისმიერი სხვა ფორმის წამაქეზებელი გზავნილის (სპამის) გადაცემას.
 
თქვენ ასევე თანახმა ხართ, რომ:
 
 • ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე და თქვენი პირადი სარგებლობის მიზნის გარდა, არ განახორციელებთ ვებგვერდების ან ვებგვერდზე არსებული მასალების ან ვებგვერდის შემადგენელი კომპიუტერული კოდებისა და ელემენტების კოპირებას, რეპროდუცირებას, კადრირებას, ხელახლა გამოქვეყნებას, ჩამოტვირთვას, ბეჭდვას, განთავსებას, განმეორებით განთავსებას, მაუწყებლით გადაცემას, ჩაწერას, გადაცემას, გასაჯაროებას, ბმულით დაკავშირებას, ჰაიპერბმულით (deep link) დაკავშირებას ან დისტრიბუციას ნებისმიერი სახით;
 • არ შეცვლით ან რაიმე სახით არ გაავრცელებთ ვებგვერდის შიგთავსის ცვლილებებს, მათ შორის და არა მხოლოდ LC WAIKIKI-ის ლოგოებისა და სასაქონლო ნიშნების აღებას;
 • არ დააზიანებთ, არ შეაფერხებთ ან ზემოქმედებას არ მოახდენთ ამ ვებგვერდის, მისი შიგთავსის ან ნებისმიერი დაკავშირებული ქსელის ან პროგრამის ნებისმიერი ნაწილის უსაფრთხოებაზე;
 • არ განათავსებთ ვებგვერდზე რაიმე სახის თაღლითურ შეკვეთას.
 
ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, დაუყოვნებლივ ავუკრძალოთ ნებისმიერ მომხმარებელს ვებგვერდზე წვდომა და დავხუროთ ამ დებულებების დამრღვევი ნებისმიერი რეგისტრირებული მომხმარებლის ანგარიში.
 

.4. შიგთავსის სიზუსტე

ჩვენ გონივრულ ძალისხმევას გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ უზრუნველვყოთ ზუსტი, სრული და განახლებული შიგთავსის მოწოდება. კონკრეტულ დროს ვებგვერდზე პროდუქტის არსებობა არ გულისხმობს ან გარანტიას არ იძლევა, რომ ეს პროდუქტი ნებისმიერ დროს იქნება ხელმისაწვდომი. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, რომ ნებისმიერ დროს შევწყვიტოთ ნებისმიერი პროდუქტის ვებგვერდზე განთავსება.
 
მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართულ ფარგლებში, LC WAIKIKI პასუხისმგებლობას იხსნის ყველანაირ განცხადებებსა და გარანტიებზე, რომელიც გამოხატული ან ნაგულისხმევია შიგთავსის სიზუსტესთან დაკავშირებით.  
 
პროდუქტის აღწერასთან და/ან ფასებთან დაკავშირებით შეცდომების ან ვებგვერდზე ამგვარი პროდუქტის აღწერაში შესაბამისი მონაცემების არარსებობის შემთხვევებში LC WAIKIKI იტოვებს უფლებას გამოასწოროს ეს შეცდომები და შემდგომ გააუქმოს ან შეცვალოს კონკრეტული შეკვეთები მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის ფარგლებში.
 
LC WAIKIKI-ს მიზანია ვებგვერდზე განთავსებულ ფოტოებში ასახოს პროდუქტების ზუსტი ფერები. თუმცა, კომპანია არ იღებს რაიმე სახის პასუხისმგებლობას ფერებს შორის განსხვავებაზე, რომელიც შესაძლოა წარმოიქმნას ეკრანის რეგულირებისას ან სხვადასხვა ტიპის ეკრანებით სარგებლობის გამო.


.5. თქვენი კომპიუტერის ან სხვა მოწყობილობის დაზიანება 

LC WAIKIKI გონივრული ძალისხმევის ფარგლებში ეცდება უზრუნველყოს, რომ ვებგვერდი თავისუფალი იყოს  ვირუსებისა და სხვა მავნე ან საზიანო შიგთავსისაგან. თუმცა, ჩვენი რეკომენდაციაა, ვებგვერდზე და მის შიგთავსზე უსაფრთხო წვდომის უზრუნველსაყოფად დაიცვათ სიფრთხილის ზომები, რადგან ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ ამ ვებგვერდით სარგებლობა არ გამოიწვევს თქვენი კომპიუტერის ან სხვა მოწყობილობის დაზიანებას. მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, LC WAIKIKI-ს არ დაეკისრება ნებისმიერი პირის მიმართ პასუხისმგებლობა ნებისმიერ ზარალზე ან დაზიანებაზე, რომელიც აღნიშნულ პირებს შეიძლება მიადგეთ ვირუსის ან სხვა მავნე ან საზიანო შიგთავსის გამო, რომელთანაც მათ ჰქონდათ წვდომა ვებგვერდიდან ან ვებგვერდის საშუალებით.


.6. ბმულები სხვა ვებგვერდებზე

ვებგვერდი შეიძლება შეიცავდეს სხვა ვებგვერდების ბმულებს, რომლებიც არ კონტროლდება LC WAIKIKI-ს მიერ. ამგვარი ბმულები მოცემულია მხოლოდ მომხმარებლის დასახმარებლად ან ინფორმაციის გასაზიარებლად და აღნიშნული  არ უნდა იქნას აღქმული ჩვენ მიერ ამგვარი ვებგვერდების მხარდაჭერად.    
 
ჩვენ არ ვიღებთ რაიმე პასუხისმგებლობას ჩვენს ვებგვერდთან დაკავშრებული ვებგვერდების შიგთავსზე. ჩვენ არ დაგვეკისრება პასუხისმგებლობა რაიმე სახის ზიანზე ან დანაკარგზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას თქვენ მიერ მათი სარგებლობის შემთხვევაში.
 

ბ.7. ჩვენს ვებგვერდთან დაკავშირება

ჩვენი წინასწარი თანხმობის გარეშე შეგიძლიათ მხოლოდ ჩვენს მთავარ გვერდთან დაკავშირება (მიბმა) იმ პირობით, რომ:
 • აღნიშნულს განახორციელებთ კეთილსინდისიერად და კანონიერად, თქვენს საკუთრებაში არსებული ვებგვერდიდან;
 • არ დააზიანებთ LC WAIKIKI-ს რეპუტაციას ან არ ისარგებლებთ ამ რეპუტაციით;
 • არ შემოგვთავაზებთ ჩვენი მხრიდან რაიმე ფორმით ასოცირებას, მოწონებას ან მხარდაჭერას ასეთის არარსებობის შემთხვევაში;
 • შეამოწმებთ ვებგვერდის, რომლიდანაც დაკავშირებას ცდილობთ, შესაბამისობას სტანდარტებთან, რომლებიც გაწერილია ვებგვერდით სარგებლობის წინამდებარე პირობებში.
უფლებას ვიტოვებთ შეტყობინების გარეშე გავაუქმოთ დაკავშირების (მიბმის) ნებართვა.
 

ბ.8. სოციალური ქსელების ვებგვერდები

წინამდებარე ვებგვერდის პირობები ასევე არეგულირებს თქვენს ნებისმიერ განცხადებას, განთავსებულს LC WAIKIKI-სთან დაკავშირებული ნებისმიერი მესამე მხარის ვებგვერდზე ან ჩვენი ფეისბუქის, ტვიტერის, პინტერესტის, იუთუბის ან სოციალური ქსელის გვერდებზე. ნებისმიერი მესამე მხარის სოციალური ქსელის ვებგვერდზე განთავსებული ყველა კომენტარი, გამოსახულება, ვიდეო ან ნებისმიერი სხვა სახის მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს წინამდებარე ვებგვერდის პირობებსა და მესამე მხარის სოციალური ქსელის ვებგვერდით სარგებლობის შესაბამის პირობებს.
 

პუნქტი გ. ნასყიდობის დებულებები და პირობები


წინამდებარე ნასყიდობის დებულებები და პირობები („ნასყიდობის დებულებები და პირობები“) მოქმედებს თქვენ მიერ www.lcwaikiki.ge  ვებვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ შეკვეთასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, თუ რა სახის წვდომა გაქვთ ვებგვერდთან.
 
შეკვეთის განთავსებამდე ყურადღებით უნდა წაიკითხოთ წინამდებარე ნასყიდობის დებულებები და პირობები. ვებგვერდის მეშვეობით შეკვეთის განთავსებით თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით, გააცნობიერეთ და ეთანხმებით წინამდებარე ნასყიდობის დებულებებისა და პირობების სრულად მოქმედებას. თუ სრულად არ ეთანხმებით წინამდებარე ნასყიდობის დებულებებსა და პირობებს, არ განათავსოთ რაიმე პროდუქტზე შეკვეთა ამ ვებგვერდის მეშვეობით.    
 

გ.1. დისტანციური ნასყიდობის ხელშეკრულების მხარეები

წინამდებარე ნასყიდობის დებულებები და პირობები არეგულირებს კომპანია შპს ელსივაიკიკი გე-ს ("გამყიდველი") და კლიენტს („კლიენტი“) შორის დისტანციურ ნასყიდობის ხელშეკრულებას, რომელიც ფორმდება ვებგვერდზე LC WAKIKI-ის პროდუქტების შეძენის მიზნით.
 
ვებგვერდის მეშვეობით შეკვეთის განსათავსებლად მომხმარებელი უნდა იყოს ფიზიკური პირი 18 წლიდან და უნდა წარმოადგენდეს საბოლოო მომხმარებელს. 18 წლამდე პირის მიერ შეკვეთის განთავსება დაუშვებელია.
 
 
 

გ.2. ანგარიშის/სტუმრის რეგისტრაცია

შეკვეთის განსათავსებლად შეგიძლიათ გახსნათ ჩვენთან ანგარიში ან ალტერნატიულად, აირჩიოთ შეკვეთის განთავსება სტუმრის სტატუსით, ანგარიშის რეგისტრაციის გარეშე. ასევე, შეგიძლიათ ჩვენთან ანგარიშის რეგისტრაცია სტუმრის სტატუსით შეკვეთის განთავსების შემდეგაც.
 
რეგისტრაციის დროს მოგეთხოვებათ თქვენ შესახებ გარკვეული პირადი დეტალების მოწოდება. გთხოვთ დარწმუნდეთ, რომ ყველა პერონალური მონაცემი უტყუარი, ზუსტი და სრულია. თქვენი პირადი მონაცემების განახლება ან კორექტირება ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ თქვენს ანგარიშზე წვდომით. გთხოვთ, იხილოთ ჩვენი კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა და გაეცნოთ დამატებით ინფორმაციას, თუ როგორ მოხდება თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გამოყენება და შენახვა. 
 
თქვენ ჩვენი ვებგვერდიდან სტუმრის სტატუსით შეკვეთის განთავსების შემთხვევაშიც მოგეთხოვებათ ჩვენთვის გარკვეული სავალდებულო პერსონალური ინფორმაციის მოწოდება, რაც ჩვენ მიერ შეკვეთის დამუშავებისა და ანგარიშსწორების (ინვოისების შედგენის) მიზნით გროვდება. სტუმრის სტატუსით გადახდისას (გარდა თქვენი შეკვეთის დამუშავებისა ან ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენის მიღებაზე თქვენი თანხმობის შემთხვევისა) ჩვენ არ ვინახავთ თქვენ მიერ მოწოდებულ დეტალებს. თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენებისა და შენახვის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გაეცნოთ ჩვენს კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას.
 

გ.3. ანგარიშის უსაფრთხოება

ანგარიშის რეგისტრაციისას, თქვენივე ანგარიშის დაცვის მიზნით, მოგეთხოვებათ პაროლის უზრუნველყოფა. თქვენ მიერ შედგენილი ანგარიშის პაროლი უნდა იყოს უნიკალური და დაცული. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ თქვენი ანგარიშის პაროლის კონფიდენციალურობის შენარჩუნებასა და თქვენი ანგარიშის მეშვეობით განხორციელებულ ნებისმიერ აქტივობაზე. LC WAIKIKI არ იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი პირის მიმართ ნებისმიერ ზარალზე ან ზიანზე, რომელიც შესაძლოა წარმოიშვას იმ შემთხვევაში, თუ ვერ უზრუნველყოფთ თქვენი პაროლის ან ანგარიშის დაცვას.  
 
თქვენი პირადი ანგარიშის ინფორმაცია შეიძლება გავაგზავნოთ თქვენი საცხოვრებელი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ განთავსებულ სერვერებზე, რათა შესაძლებლობა მოგეცეთ თქვენი ანგარიშით ისარგებლოთ LC WAIKIKI-ს ნებისმიერ ვებგვერდზე. ინფორმაციის ამგვარი გადაცემა განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  
 
თუ იცით ან ეჭვი გაქვთ, რომ დარღვეულია თქვენი პაროლის ან ანგარიშის უსაფრთხოება, ან ხდება მათი არამართლზომიერი გამოყენება, გთხოვთ, დაუყოვნებლივ შეატყობინოთ ამის შესახებ LC WAIKIKI-ს.
 

გ.4. შეკვეთები და შეკვეთის განთავსება

ყველა შეკვეთა ექვემდებარება ჩვენგან დადასტურებას. თქვენი ვირტუალური საყიდლების ჩანთაში არსებული საგნები არ ითვლება დაჯავშნილად და შეიძლება სხვა მომხმარებლმა იყიდოს.   
 
ვებგვერდზე პროდუქტების განთავსება არის მოწვევა ოფერტზე, რომ შეიძინოთ პროდუქტი და არ არის ოფერტი. ოფერტი კეთდება, როდესაც თქვენ განათავსებთ შეკვეთას ვირტუალური საყიდლების ჩანთაში დამატებულ პროდუქტებზე. თუმცა, დისტანციური ნასყიდობის ხელშეკრულება დადებულად არ ჩაითვლებამდე იქამდე, ვიდრე ჩვენ არ დავადასტურებთ თქვენს ოფერტს (იხილეთ ქვეპუნქტი გ.5 ქვემოთ).
 
ვებგვერდის მეშვეობით შეკვეთის განსათავსებლად აუცილებელია შემდეგი ეტაპების დასრულება:
 
 • თქვენთვის სასურველი პროდუქტის არჩევა, ფერის და ზომის შერჩევა და მათი დამატება ვირტუალური საყიდლების ჩანთაში;
 
 • თქვენი ვირტუალური საყიდლების ჩანთის გადამოწმება და შეკვეთის დასასრულებლად მოქმედების გაგრძელება;
 
 • მიწოდების ადგილისა და ანგარიშსწორების ინფორმაციის შეყვანა და გადახდის მეთოდის არჩევა; 
 
 • ყველა მოწოდებული ინფორმაციის გადახედვა და შეკვეთის დადასტურება. შეკვეთის დადასტურებით თქვენ სრულად და უპირობოდ ეთანხმებით დებულებებისა და პირობების ვებგვერდზე განთავსებულ ვერსიას, რომელიც გამოყენებული იქნება დისტანციური ნასყიდობის სამომავლო ხელშეკრულებისთვის;
 
 • ბარათის მეშვეობით გადახდის არჩევის შემთხვევაში მოგეთხოვებათ გადახდის შესრულება. საგადახდო ტრანზაქციის დადასტურების შემთხვევაში, თქვენ მიერ მითითებულ ელ.ფოსტის მისამართზე მიიღებთ შეკვეთის განთავსების შესახებ გზავნილს. აღნიშნული გზავნილი არ წარმოადგენს LC WAIKIKI-ს მიერ შეკვეთის დადასტურებას.
 
პროდუქტები ექვემდებარება არსებულ მარაგში გადამოწმებას. იმ შემთხვევაში, თუ არ შეგვიძლია პროდუქტის მოწოდება, აღნიშნულის შესახებ გაცნობებთ 14 სამუშაო დღის განმავლობაში და არ დაგიდასტურებთ თქვენს შეკვეთას. თუ უკვე გადახდილი გაქვთ პროდუქტების საფასური, თანხის დაბრუნება მოხდება შეკვეთაში მითითებული გადახდის მეთოდის შესაბამისად, 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში. პროცესის დასრულების შესახებ ინფორმაცია მოგეწოდებათ ელ. ფოსტის მეშვეობით.
 
თქვენ მიერ ვებგვერდზე განთავსებული ყველა შეკვეთა ექვემდებარება ჩვენს დადასტურებას გ.5 სექციის შესაბამისად.
 

გ.5. შეკვეთის დადასტურება და დისტანციური ნასყიდობის ხელშეკრულების დადება

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შეგატყობინებთ, რომ ვერ მივიღებთ თქვენს შეკვეთას, შეკვეთა დადასტურდება და თქვენსა და LC WAIKIKI-ს შორის დისტანციური ნასყიდობის ხელშეკრულება დაიდება, როდესაც მიიღებთ შესაბამისი შეკვეთის ელ.ფოსტით დადასტურებას. აღნიშნული დადასტურება, გ.4 სექციის შესაბამისად გამოგეგზავნებათ 14 სამუშაო დღის განმავლობაში.  

LC WAIKIKI-ს უფლება აქვს პროდუქტების გამოგზავნამდე უარი თქვას ნებისმიერ შეკვეთაზე ნებისმიერი საფუძვლით, მათ შორის, სამართლებრივი ან რეგულაციური საფუძვლებით. ამ შეთხვევაში, LC WAIKIKI არ იქნება პასუხისმგებელი კლიენტის მიმართ.   
 
ელ.ფოსტის შეტყობინებაში, რომლითაც LC WAIKIKI გიდასტურებთ თქვენს შეკვეთას, როდესაც შეკვეთა დამუშავდა და მზადაა გამოსაგზავნად, მოცემული იქნება შეკვეთილი პროდუქტების ჩამონათვალი, ხელშეკრულების საფასური (მიწოდების ხარჯების ჩათვლით), გადახდისა და მიწოდების არჩეული მეთოდები.
 
დისტანციური ნასყიდობის ხელშეკრულება ფორმდება განსაზღვრული ვადით. ამგვარი ხელშეკრულება შეწყვეტილად ჩაითვლება, როდესაც LC WAIKIKI და თქვენ შეასრულებთ წინამდებარე ნასყიდობის დებულებებითა და პირობებით ნაკისრ შესაბამის ორმხრივ ვალდებულებებს.
 
თუ შეკვეთის განთავსების შემდეგ გაირკვა, რომ შეუძლებელია თქვენს შეკვეთაში არსებული პროდუქტების ნაწილის მოწოდება (მათი ამოწურვის ან ნაკლის გამო და ა.შ.), ჩვენ შესაძლებელია, გამოგიგზავნოთ პროდუქტების ნაწილი. იმ პროდუქტების ღირებულება, რომლის მოწოდებაც შეუძლებელია, დაგიბრუნდებათ იმავე ბარათზე, რომლითაც განხორციელდა საწყისი გადახდა. პროდუქტების მხოლოდ ნაწილის მიღების შემთხვევაში თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ დააბრუნოთ პროდუქტები ქვემოთ მოცემული გ.8 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად. თქვენი შეკვეთის ნაწილობრივ გამოგზავნის შემთხვევაში მიიღებთ ელ.ფოსტის გზავნილს ნაწილობრივი მოწოდების თაობაზე. თუ თქვენი შეკვეთის განთავსების დროს სარგებლობთ თქვენი შეკვეთის მოცულობასთან დაკავშირებული აქციით, აქციით სარგებლობა ისევ შეგეძლებათ. 
 

გ.6. გადახდის მეთოდები და გადახდა

LC WAIKIKI გთავაზობთ გადახდის შემდეგ მეთოდებს:
 
 • საკრედიტო ან სადებეტო ბარათით გადახდა
შეკვეთის განთავსების პროცესში თქვენი ბარათის დეტალების შევსებით ადასტურებთ, რომ გამოყენებული საკრედიტო ან სადებეტო ბარათი თქვენ გეკუთვნით. სავალდებულოდ აღნიშნული ყველა ველი აუცილებლად უნდა იქნას შევსებული.
შესაბამისი თანხა (მიწოდების ხარჯების ჩათვლით) დაუყოვნებლივ იქნება დებეტირებული თქვენს ბარათზე. LC WAIKIKI იტოვებს უფლებას, შეამოწმოს საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის მოქმედების ვადა, მისი სტატუსი შეკვეთის ღირებულებასთან მიმართებით და კლიენტის მისამართის რეკვიზიტების სიზუსტე. შემოწმების შედეგების მიხედვით შესაძლოა უარი განვაცხადოთ შეკვეთის მიღებაზე. 
ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც გადახდა ხორციელდება ონლაინ, თუ გადასახდელია რაიმე სახის საბანკო გადასახადები და მოსაკრებლები (გადარიცხვის, კონვერტაციის), მათი გადახდა უნდა მოხდეს თქვენ მიერ. საბანკო გადასახადების და მოსაკრებლების საკითხი გთხოვთ წინასწარ გაარკვიოთ თქვენს ბანკთან.
 
 • ნაღდი ანგარიშწორებით გადახდა
გადახდა ასევე შესაძლებელია შეკვეთის მიტანის დროს ნაღდი ანგარიშწორების ფორმით, მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). იმ შემთხვევაში, თუ შეკვეთის მიღებისას არ გადაიხდით თანხას ან გადახდას განახორციელებთ არასრულად, შეკვეთა არ გადმოგეცემათ. შეკვეთის მიღებისას უნდა გადაიხადოთ სრული საფასური, რომელიც შეიცავს თქვენ მიერ შერჩეული ნივთების ღირებულებას, დღგ-ს (არსებობის შემთხვევაში) და შეკვეთის მიწოდების საფასურს (არსებობის შემთხვევაში).
 
პროდუქტების მოწოდებისას LC WAIKIKI მოგაწვდით შესაბამის ინვოისს ამობეჭდილი სახით, შეკვეთის განთავსების პროცესში თქვენ მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების საფუძველზე. შეკვეთის განთავსებით თქვენ თანხმობას აცხადებთ გადახდის ამგვარ საშუალებაზე.  

გ.7. მიწოდება, მიღება და რისკებისა და საკუთრების უფლების გადაცემა

მიწოდება ხორციელდება კურიერის მეშვეობით. ნაღდი ანგარიშწორებით გადახდის შემთხვევაში შეკვეთის მიწოდებას განახორციელებს საკურიერო კოპანია Onway (მისამართი: საქართველო, თბილისი, როსტევანის ქუჩა, N8; ტელეფონის ნომერი: +995322004848; ელ-ფოსტა: info@onway.delivery).
 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მიწოდების ხარჯები და ვადები იცვლება შეკვეთილი პროდუქტების ტიპისა და მიწოდების ადგილის შესაბამისად. ქვემოთ ცხრილში იხილეთ ჩვენი მიწოდების ხარჯებისა და სავარაუდო ვადების მონაცემები, რომლის მიხედვითაც  გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, შეიძლება მიიღოთ უფასო მიწოდების წამახალისებელი შემოთავაზება:
 
ქალაქი ხარჯები სავარაუდო ვადა
თბილისი 4.99 ლარი 14-20 სამუშაო დღე
რეგიონი 4.99 ლარი 14-22 სამუშაო დღე
     

შეკვეთების მიწოდება ჩვეულებრივ სრულდება შეკვეთის მიღებიდან 14 (თოთხმეტი) – 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში. როგორც წესი, მიწოდების გრაფიკი დაცულია, თუმცა LC WAIKIKI ვერ მოგცემთ ვადების სიზუსტის გარანტიას. LC WAIKIKI გონივრულ ძალისხმევას გამოიყენებს იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ პროდუქტი შეკვეთის მიღებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში. მიწოდების სტატუსის გადამოწმება შეგიძლიათ თქვენს ანგარიშზე შესვლით ან კურიერის მონიტორინგის მომსახურებით სარგებლობით.

შეკვეთის მიღებისას აუცილებლად უნდა შეამოწმოთ შეფუთვის მდგომარეობა. შეფუთვის დაზიანების შემთხვევაში გზავნილი არ უნდა მიიღოთ.
 
თქვენ მიერ შეკვეთილ პროდუქტებთან დაკავშირებული ყველანაირი რისკი (პროდუქტის დაკარგვის და/ან დაზიანების რისკის ჩათვლით) გადმოდის თქვენზე როგორც კი პროდუქტები აღმოჩნდება თქვენს ფიზიკურ მფლობელობაში, ან როდესაც მესამე მხარე თქვენი სახელით მიიღებს პროდუქტებს მათი მიწოდებისას. პროდუქტზე საკუთრების უფლება არ გადმოგეცემათ ჩვენ მიერ სრული ანაზღაურების მიღებამდე.    

ჩვენ არ დაგვეკისრება რაიმე პასუხისმგებლობა პროდუქტების მოწოდებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ დაგვიანებაზე ან პროდუქტების მოუწოდებლობაზე თუ ამგვარი დაგვიანება ან მოუწოდებლობა მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოწვეულია ჩვენ კონტროლს მიღმა არსებული გარემოებებით. 
გ.8. პროდუქტების დაბრუნება ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე
 
პროდუქტების მოწოდების შემდეგ გაქვთ 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღე, რათა LC WAIKIKI-ს წერილობით შეატყობინოთ თქვენი სურვილი პროდუქტის ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე დაბრუნებასთან დაკავშირებით.
 
გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ დაბრუნების პროცედურის დაწყების შემთხვევაში, პროდუქტის შიდა და გარე იარლიყი უნდა იყოს დაუზიანებელი და პროდუქტს არ უნდა ემჩნეოდეს ხმარების კვალი. LC WAIKIKI უფლებამოსილია უარი გითხრათ პროდუქტის დაბრუნებაზე, თუ იარლიყი დაზიანებული/დაკარგულია ან პროდუქტს ემჩნევა ხმარების კვალი.
 
გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, უკან დასაბრუნებელი პროდუქტების დაბრუნება შეგიძლიათ უფასოდ, მისამართზე: შპს ელსივაიკიკი გე, ჭირნახულის ქ. #9, 0151. უკან დასაბრუნებელი პროდუქტების დასაბრუნებლად, ჩვენს კურიერს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ როგორც ნომერზე +995322910220, ისე ელ-ფოსტის საშუალებით lcw@icsgeorgia.ge ან დაუკავშირდით საკურიერო კომპანია Onway-ს ტელეფონის ნომერზე  +995322004848 ან  ელ-ფორტის მისამართზე info@onway.delivery.  
 
ორივე შემთხვევაში, დაყოვნების თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ აცნობოთ კურიერს შეკვეთის ან თავდაპირველი შეკვეთის ნომერი. დაბრუნების მოთხოვნის შემდეგ, კურიერი მოვა თქვენს მიერ მითითებულ მისამართზე დასაბრუნებელი პროდუქტების წასაღებად და პროდუქტის ღირებულების დასაბრუნებელი ინვოისის გადმოსაცემად. ასევე, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენი საკურიერო კომპანიის უახლოეს ოფისს, გადასცეთ მათ დასაბრუნებელი პროდუქტი დაბრუნების ინვოისთან ერთად და ისინი თვითონ წაიღებენ პროდუქტს საწყობში.
 
დაბრუნების მოთხოვნის შემდეგ გაქვთ 7 (შვიდი) კალენდარული დღე პროდუქტის დასაბრუნებლად.
 
გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ დაბრუნების პროცედურა შესაძლებელია დაიწყოს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შეავსებთ დაბრუნების ფორმას, რომელიც თქვენ გეგზავნებათ პროდუქტთან და ინვოისთან ერთად. რაიმე სახის პრობლემის ასარიდებლად, გთხოვთ დასაბრუნებელ ნივთს თან დაურთოთ აღნიშნული დაბრუნების ფორმა.
 
გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლოა ვერ განახორციელოთ პროდუქტის დაბრუნება ყოველგვარი მიზეზის მითითების გარეშე, თუ აღნიშნული უფლების განხორციელება შესაბამისი კანონმდებლობით გამორიცხულია.
 
გადახდა: გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება ხდება იმ ანგარიშზე, საიდანაც განხორციელდა გადახდა პროდუქტის ყიდვის დროს, პროდუქტის დაბრუნების თაობაზე შეტყობინების განხორციელებიდან 14 (თოთხმეტი) კალენდარული დღის ვადაში.
 
იმ შემთხვევაში, თუ გადახდა განახორციელეთ ნაღდი ანგარიშწორებით, თანხა დაგიბრუნდებათ თქვენ მიერ დაბრუნების ფორმაში მითითებულ საბანკო ანგარიშის ნომერზე. ასეთ შემთხვევაში, შეკვეთის დაბრუნების პროცედურა ხორციელდება მხოლოდ LC WAIKIKI-ს ვებგვერდის მეშვეობით (www.lcwaikiki.ge). დაბრუნების ფორმაში უნდა მიუთითოთ ის საბანკო ანგარიშის ნომერი, რომელზეც გსურთ თანხის მიღება. თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ თქვენ მიერ მითითებულ ბანკის ანგარიშის ნომერზე თანხის დარიცხვით, შესაბამისად, თანხა არ ბრუნდება ნაღდი ფორმით.
 
გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლოა გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება არ განხორციელდეს, თუ: (1) თქვენ არ დააბრუნებთ პროდუქტს ჩვენს მისამართზე დაბრუნების თაობაზე შეტყობინების განხორციელებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში, ან (2) არ გადასცემთ პროდუქტს ჩვენს საკურიერო კომპანიას, ან (3) ჩვენი კურიერი ვერ შეძლებს თქვენგან პროდუქტის წამოღებას.
 
გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების პროცესი ავტომატურ რეჟიმში მიმდინარეობს.
გ.9. ნაკლის მქონე პროდუქტების დაბრუნება
თუ თქვენ მიერ შეძენილი პროდუქტი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, უფლება გაქვთ დაიწყოთ დაბრუნების პროცედურა.
 
თუ თქვენ მიიღეთ ნაკლის მქონე პროდუქტი, გთხოვთ, დაუყოვნებლივ დაიწყოთ დაბრუნების პროცედურა გ.8 პარაგრაფში მითითებული პირობების შესაბამისად (დაუკავშირდეთ ჩვენს კურიერს, შეავსოთ დაბრუნების ფორმა და ა.შ.)
 
გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ დაბრუნების პროცედურის დაწყების შემთხვევაში, პროდუქტს არ უნდა ემჩნეოდეს ხმარების კვალი. LC WAIKIKI უფლებამოსილია უარი გითხრათ პროდუქტის დაბრუნებაზე, თუ პროდუქტს ემჩნევა ხმარების კვალი. შეკვეთის მიღებისას აუცილებლად უნდა შეამოწმოთ შეფუთვის მდგომარეობა. შეფუთვის დაზიანების შემთხვევაში გზავნილი არ უნდა მიიღოთ. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ არ გაქვთ პროდუქტის დაბრუნების მოთხოვნის უფლება, თუ ნაკლი უმნიშვნელოა.
 
გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ ნაკლის მქონე პროდუქტი არ ექვემდებარება შეცვლას და აუცილებლად უნდა იქნეს დაბრუნებული.
 
თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ ნაკლის მქონე პროდუქტის დაბრუნება ასეთი პროდუქტის მიღებიდან 2 (ორი) წლის განმავლობაში.
 
გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების პროცესი ავტომატურ რეჟიმში მიმდინარეობს.

გ.10. პროდუქტების აღწერილობა და ფასები

პროდუქტების ძირითადი მახასიათებლების აღწერა მოცემულია ვებგვერდზე განთავსებულ პროდუქტის გვერდებზე. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ სათანადოდ აღგვეწერა ყველა პროდუქტი. თუმცა, გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, ზუსტად გადმოგვეცა პროდუქტების ფერები ჩვენს ვებგვერდზე, ფაქტობრივად დანახული ფერები დამოკიდებული იქნება თქვენი მონიტორის კონფიგურაციაზე. შესაბამისად, ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ თქვენი მონიტორის ეკრანზე ასახული ნებისმიერი ფერი ზუსტად ასახავს მოწოდებული პროდუქტის ფერს.
პროდუქტის ფასები (დღგ-ს ჩათვლით) ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქტების გვერდებზე. მიწოდების გადასახადები და ბანკის მოსაკრებლები, ასეთების არსებობის შემთხვევაში, შეიძლება დაემატოს საბოლოო ფასს. შესაბამისად, თქვენ მიერ გადასახდელი საბოლოო ფასი შეიძლება შედგებოდეს შემდეგი ელემენტებისაგან: პროდუქტის ფასი + მოწოდების გადასახადი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) + ბანკის მოსაკრებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).  
ფასები და შემოთავაზებები შეიძლება შეიცვალოს და ხელმისაწვდომი იყოს მხოლოდ შეზღუდული პერიოდით. ყველანაირი ფასი და შემოთავაზება დამოკიდებულია პროდუქტის მარაგზე და შესაძლოა გაუქმდეს ან შესწორდეს LC WAIKIKI-ს შეხედულებისამებრ. ვებგვერდზე მითითებული ფასები შეიძლება განსხვავდებოდეს საცალო მაღაზიებში, კატალოგებში ან სხვაგან მითითებული ფასებისაგან. ონლაინ შემოთავაზებები ეხება მხოლოდ ონლაინ გარიგებებს და შესაძლოა მაღაზიებში არ იყოს ხელმისაწვდომი. მსგავსად, მაღაზიაში არსებული დროებითი ან ადგილობრივი სპეციალური შემოთავაზებები არ ეხება ონლაინ ფასებს, თუკი ეს სპეციალურად არ არის განსაზღვრული.
ჩვენ გამოვიჩინეთ გონივრული წინდახედულება, რომ ყველა პროდუქტის ფასი სწორად იყოს მითითებული. თუმცა, შესაძლებელია, რომ ჩვენი მცდელობის მიუხედავად, ვებგვერდზე ჩამოთვლილი ზოგიერთი პროდუქტის ფასი შეცდომით იყოს მითითებული. შეცდომით მითითებული ფასები არ იქნება სავალდებულო LC WAIKIKI-სათვის.
თუ LC WAIKIKI აღმოაჩენს შეცდომას თქვენ მიერ შეკვეთილი პროდუქტის ფასში, ამას დაუყოვნებლივ შეგატყობინებთ. LC WAIKIKI მოგცემთ არჩევანს ხელახლა დაადასტუროთ თქვენი შეკვეთა სწორი ფასით ან გააუქმოთ ის.   

გ.11. პასუხისმგებლობა

LC WAIKIKI პასუხისმგებელია მხოლოდ იმ ზარალზე, რაც არის ჩვენ მიერ წინამდებარე დებულებებისა და პირობების დარღვევის მოსალოდნელი შედეგი. ჩვენ გვეხსნება ნებისმიერი სახის პასუხისმგებლობა თქვენ წინაშე თუ ჩვენ მიერ წინამდებარე დებულებებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა ან დაგვიანება გამოწვეულია თქვენი (ან თქვენი სახელით მოქმედი პირის) ქმედებით ან უმოქმედობით ან ჩვენს კონტროლს მიღმა არსებული გარემოებებით.  
თქვენ უნდა დაიცვათ შეკვეთილი პროდუქტების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ჩვენგან მიღებული ინსტრუქციები/რჩევები (პროდუქტებთან ერთად მოწოდებული ნებისმიერი ინსტრუქციისა და პროდუქტების სახელმძღვანელოების ჩათვლით). ჩვენ ვერ ავიღებთ პასუხისმგებლობას პროდუქტების დაზიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია თქვენ მიერ ამგვარი ინსტრუქციების/რჩევების შეუსრულებლობით. 

წინამდებარე ნასყიდობის დებულებებსა და პირობებში არაფერი არ ზღუდავს ან გამორიცხავს LC WAIKIKI-ს პასუხისმგებლობას (i) ჩვენი დაუდევრობით გამოწვეული სიკვდილის ან პირადი დაზიანებისათვის, (ii) თაღლითობისათვის, (iii) მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულებების ნებისმიერი დარღვევისათვის ან (iv) ნებისმიერი ვალდებულებისათვის, რომლის გამორიცხვა კანონით დაუშვებელია.


პუნქტი დ. კომუნიკაცია

 
თქვენსა და LC WAIKIKI-ს შორის კომუნიკაცია, შეტყობინებების, მოთხოვნების, პრეტენზიების ჩათვლით, განხორციელდება ძირითადად ელექტრონული საშუალებებით - ვებგვერდზე შეტყობინებების განთავსებით ან ელ.ფოსტაზე შეტყობინებით. ვებგვერდზე წვდომითა და შეკვეთების განთავსებით თქვენ ეთანხმებით კომუნიკაციის ამ ელექტრონული საშუალებების გამოყენებას და აცნობიერებთ, რომ LC WAIKIKI-ს მიერ თქვენთვის ელექტრონული საშუალებებით მოწოდებული ყველა ხელშეკრულება, შეტყობინება, ინფორმაცია და სხვა კომუნიკაცია აკმაყოფილებს წერილობითი დოკუმენტისათვის დადგენილ ყველა სამართლებრივ მოთხოვნას.

პუნქტი ე. დავის გადაწყვეტის პროცედურა
 

ჩვენ მიმართ პრეტენზიის არსებობის შეთხვევაში მოგვმართეთ ელ.ფოსტაზე [support@lcwaikiki.com] და მოგვაწოდეთ დეტალები შეძენის თარიღისა და შეკვეთის სარეგისტრაციო ნომრის ჩათვლით, ასევე, საჭიროებისამებრ თქვენი სრული სახელი, მისამართი და საკონტაქტო დეტალები.
პრეტენზიის მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში ელ.ფოსტით მოგაწვდით ჩვენს ოფიციალურ პასუხს/გადაწყვეტილებას. 
 

პუნქტი ვ. მოქმედი კანონმდებლობა და იურისდიქცია

 
წინამდებარე დებულებები და პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. წინამდებარე დებულებებისა და პირობებიდან, ნასყიდობის დებულებებისა და პირობების ჩათვლით, გამომდინარე ნებისმიერი დავა ან  უთანხმოება, რომლის ურთიერთმოლაპარაკებით გადაწყვეტა შეუძლებელია, გადაწყდება საქართველოს სასამართლოების მიერ.
 
თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიმართოს საქართველოს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს, თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი უფლებები დარღვეულია. ეს არ გამორიცხავს თქვენს უფლებას, მიმართოთ საქართველოს სასამართლოებს.
 
 

პუნქტი ზ. სხვადასხვა დებულებები

 
თქვენ არ შეგიძლიათ წინამდებარე დებულებებითა და პირობებით გათვალისწინებული თქვენი რომელიმე უფლების ან ვალდებულების სხვა პირისთვის მინიჭება ან ქვეკონტრაქტით გადაცემა ჩვენი წერილობითი თანხმობის გარეშე.
ჩვენ შეიძლება წინამდებარე დებულებებითა და პირობებით გათვალისწინებული ნებისმიერი ჩვენი უფლება ან ვალდებულება გადავაკისროთ, დავუთმოთ ან ქვეკონტრაქტით გადავცეთ ნებისმიერ მესამე პირს ჩვენი შეხედულებისამებრ იმ პირობით, რომ მესამე პირი უზრუნველყოფს თქვენ მიმართ იგივე დონის გარანტიების გაცემასა და პასუხისმგებლობის აღებას. ჩვენი ვალდებულებების გადაკისრება, დათმობა ან ქვეკონტრაქტით გადაცემა მოხდება მხოლოდ ჩვენი ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე.
წინამდებარე დებულებებითა და პირობებით გათვალისწინებული ნებისმიერი უფლების ან ანაზღაურების საშუალების გამოყენებაზე ჩვენ მიერ თავის შეკავება ან გადავადება არ უნდა იქნას აღქმული, როგორც ამ უფლებაზე ან ანაზღაურებაზე უარის თქმა და აღნიშნულმა გავლენა არ უნდა მოახდინოს შემდგომში ჩვენ მიერ ამ უფლების გამოყენებაზე ან ანაზღაურების მიღებაზე. ნებისმიერ უფლებაზე უარის თქმა ჩვენს შორის წერილობით უნდა შეთანხმდეს.
თუ სათანადო იურისდიქციის მქონე რომელიმე სასამართლოს მიერ მიჩნეული იქნა, რომ წინამდებარე დებულებებიდან და პირობებიდან რომელიმე წარმოადგენს უკანონო, ბათილ ან აღუსრულებელ დებულებას ან პირობას, წინამდებარე დებულებების და პირობების დარჩენილი ნაწილი სრულად რჩება ძალაში.  

პუნქტი თ. თქვენი მოსაზრებები

ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ ჩვენს ვებგვერდთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრებებისა და უკუკავშირის მიმართ. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოგვმართოთ თქვენი კომენტარებითა და შემოთავაზებებით ა.2 პუნქტში მითითებულ საკონტაქტო მონაცემებზე.